aurinko paistaa lumisten puiden läpi

Jaa artikkeli

Onviren asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset 2023

Asiakastyytyväisyyttä tutkivan kyselyn mukaan sijaistilaajien ja keikkatyöntekijöiden tyytyväisyys Onvireeseen on kasvussa. Onvire on tutkinut asiakastyytyväisyyttä perustamisestaan 2019 asti.

Innolinkin toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena on kerätä reaaliaikaista palautetta sekä sijaisvälityksen tilaajilta että työntekijöiden näkökulmasta. Tässä artikkelissa on koottuna vuoden 2023 tuloksia.

Tilaajat

Kyselyssä tilaajille esitetään henkilöstöön koskevia väittämiä, joita arvioidaan asteikolla 1-5.

Tilaajien näkökulmasta Onvire on onnistunut toiminnassaan kokonaisuudessaan hyvin. Onvire paransi tulostaan merkittävästi teknisessä toimivuudessa ja väitteessä palvelu keikkojen täyttämisessä helpottaa työtäni. OnOnni -palveluiden tilauksissa Onviren keskimääräinen täyttöaste oli yli 85 %.

Ystävällinen palvelu sekä palveluhenkilöstön asiantuntevuus ja ammattitaito ovat saaneet parhaimmat tulokset, lisäksi palveluhenkilöstön nopea reagointi toistuu myös avoimissa palautteissa.

Työntekijät

Tyytyväisyystutkimuksessa kartoitetaan työntekijöiden taustatietoja. Merkittävä osa työntekijöistä tekee sijaisuuksia päätyönään, mutta yli puolet kyselyyn vastanneista tekevät sijaisuuksia muun työn ohessa. Kolmanneksi suurin ryhmä ovat opiskelijoita, mutta heidän määränsä on edelliseen vuoteen verrattuna laskussa. Työntekijämme keikkailevat aiempaa pitempään. Jos keikkailutiheys on vähentynyt, yleisin syy on pidempi työsuhde.

Otteita työntekijöille kohdistetuista väittämistä, joita arvioidaan asteikolla 1-5.

Yhteistyön arvioinnissa palkanmaksun sujuvuus saa työntekijöiltä lähes täydelliset arviot, 4.8/5. Mittaushistorian ennätyksiä tehtiin Serenetin, mobiilisovelluksen ja työkalenterin käytettävyydessä. Kaikista kategorioista käsikirjan käytettävyys ja hakuvahdin käytettävyys saivat matalimmat arviot, 3.9/5.

Vaikka toiminnan selkeys, johdonmukaisuus ja yhteyden saaminen ovat parhaiten onnistuneita tekijöitä, avoimissa palautteissa perehdytys ja mobiilisovellukseen liittyvät palautteet nousevat usein kehityskohdiksi. Näitä palautteita hyödynnämme jatkossa palveluiden kehittämiseksi.

Kyselyyn vastanneet työntekijät kokevat yleisfiiliksen hyväksi sijaispaikassa asteikolla 1 (erittäin negatiivinen) – 5 (erittäin positiiinen). Yleisfiiliksen keskiarvo on pysynyt ennallaan viime vuoteen nähden, mutta 5-arviot eli erittäin positiiviset arviot ovat nousseet hieman.

Luotettavaa, toimivaa ja hyvää palvelua

Kyselyn vastaajien kuvaukset muodostavat sanapilven, jossa eniten käytetty sana näkyy isoimpana.

Positiiviset arviot näkyvät myös sijaistilaajien ja työntekijöiden kohdalla avoimissa kuvailuissa, Onvirea kuvaillaan pääosin positiivisin sanoin. Molemmat osapuolet kuvasivat Onvirea eniten sanoilla luotettava, toimiva ja hyvä.

NPS suositteluindeksi lasketaan vähentämällä arvostelijoiden (arvosana 0-6) prosenttiosuus suosittelijoiden (arvosana 9-10) prosenttiosuudesta.

Net promoter score (NPS) mittaa, kuinka todennäköisesti kyselyn vastaaja suosittelisi yrityksen palveluita tai tuotteita muille asteikolla 1-10. Oniren NPS arvot ovat erinomaiset, työntekijöiden NPS luku on 48 ja tilaajien NPS arvo 17 on selkeässä nousussa.

Kysely toteutettiin viime vuonna neljä kertaa vuodessa ja siihen osallistui yhteensä 140 sijaistilaajaa ja 1066 työntekijää. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!