Vastuullisuus

Onvireseen ei kohdistu pakotteita. Onvire Oy antaa vastuullisena toimijana vakuutuksen, ettei Onvire Oy:n johtoon, vastuuhenkilöihin ja/tai lähipiiriin, kohdistu Euroopan unionin pakotesääntelyä.

Onvire Oy:n toimittajien ja alihankkijoiden osalta Onvire Oy:llä ei ole tiedossa, että voimassa oleva pakotesääntely rajoittaisi sopimuskumppanien kanssa toimimista.

Luotettava kumppani. Onvire Oy on mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että hoidamme asiat avoimesti ja että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla.

Moderni toimija. Hyödynnämme jokapäiväisessä työssämme sähköisiä palveluja ja automatiikkaa. Toimintatapamme säästävät ympäristöä.

Tahdomme hyvää. Joka vuosi suuntaamme joulumuistamisiin kohdennetut varat hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi on valikoitunut perinteisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät organisaatiot.

Vihreällä taustalla teksti