Vastuullisuus

Onvireseen ei kohdistu pakotteita

Onvire Oy antaa vastuullisena toimijana vakuutuksen, ettei Onvire Oy:n johtoon, vastuuhenkilöihin ja/tai lähipiiriin, kohdistu Euroopan unionin pakotesääntelyä.

Onvire Oy:n toimittajien ja alihankkijoiden osalta Onvire Oy:llä ei ole tiedossa, että voimassa oleva pakotesääntely rajoittaisi sopimuskumppanien kanssa toimimista.

Luotettava kumppani

Onvire Oy on mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että hoidamme asiat avoimesti ja että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla.

Moderni toimija

Hyödynnämme jokapäiväisessä työssämme sähköisiä palveluja ja automatiikkaa. Toimintatapamme säästävät ympäristöä.

Tahdomme hyvää

Joka vuosi suuntaamme joulumuistamisiin kohdennetut varat hyväntekeväisyyteen. Kohteeksi on valikoitunut perinteisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät organisaatiot.

Saavutettavuus

Onvire tarjoaa sijais- ja rekrytointipalveluita yksityiselle ja julkisen sekä kolmannen sektorin asiakkaille valtakunnallisesti. Tarjoamme keikkatyötä pääasiassa sosiaali- ja terveysalalla toimiville sijaisammattilaisille.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat kuluttajille suunnattuja julkisen sektorin verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia. Lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että erilaiset ihmiset erilaisissa tilanteissa – myös vammaiset ja eri tavoin toimintarajoitteiset ihmiset – voivat käyttää julkisia verkkopalveluja.

Onvire ei tarjoa kuluttajille suunnattuja avoimia tai julkisia digitaalisia palveluja, mutta olemme silti pyrkineet huomioimaan, että verkkosivustomme on mahdollisimman yhdenvertaisesti saavutettavissa.

Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Vihreällä taustalla teksti